May 26

Danh sách lao động CDHĐ đã được chốt sổ bảo hiểm hết tháng 1 -:- 2/2017

Thứ 6 26/05/2017, 15:29Download danh sách chi tiết: DS chốt sổ T1 - 2.2017.pdf