Jan 30

Báo cáo tài chính quý IV/ 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Thứ 3 30/01/2018, 14:55
Vui lòng tải về tại đây:

Báo cáo tài chính quý IV/ 2017: BCTC Q4.2017.pdf

Giải trình chênh lệch lợi nhuận: Giai Trinh CLLN Q4.2017.pdf