Feb 04

Thông báo mời chào giá gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước công suất 2x2000m3 tại dự án Nậm Ngiệp

Thứ 4 04/02/2015, 15:22
Thông báo mời chào giá gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước công suất 2x2000m3 tại dự án Nậm Ngiệp 1.

Công ty cổ phần Sông Đà 5 kính mời các Nhà thầu có năng lực tham gia chào giá cho gói thầu.

 
 
 
 
Chi tiết xem tại đây