Aug 22

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Thứ 6 22/08/2014, 9:08
Căn cứ đơn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên số 411/SDD5 -CV ngày 31/07/2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 về ngày giao dịch đầu tiên của cố phiếu SDD5 niêm yết theo Quyết định số 411/QĐ - SGĐHN ngày 28/07/2014, sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo chi tiết xem tại đây