Feb 06

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh phụ tùng máy xúc đào phục vụ sản xuất tại Mỏ đá Cơn Tria (Hà Tĩnh)

Thứ 6 06/02/2015, 15:15
Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời​​ chào hàng cạnh tranh phụ tùng máy xúc đào phục vụ sản xuất tại Mỏ đá Cơn Tria (Hà Tĩnh).

Trân trọng kính mời các nhà cung cấp quan tâm và chào giá cạnh tranh