Feb 06

Thông báo mời chào giá gói thầu cung cấp phụ tùng lọc các loại dự phòng thay thế tại dự án Nậm Ngiệp 1

Thứ 6 06/02/2015, 13:11
Thông báo mời chào giá gói thầu cung cấp phụ tùng lọc các loại dự phòng thay thế tại dự án Nậm Ngiệp 1

Công ty cổ phần Sông Đà 5 kính mời các Nhà thầu có năng lực tham gia chào giá cho gói thầu


 

 

Trân trọng!

TẢI DỰ THẢO HỢP ĐỒNG TẠI ĐÂY
TẢI  PHỤ LỤC CHI TIẾT TẠI ĐÂY
TẢI HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH TẠI ĐÂY