Feb 12

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư thép phục vụ thi công tại dự án thủy điện Nam Nghiệp 1

Thứ 5 12/02/2015, 14:56
Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư thép phục vụ thi công tại dự án thủy điện Nậm Ngiep ​1.


 
Trân trọng kính mời các nhà cung cấp quan tâm chào giá.

CHI TIẾT CHÀO GIÁ CẠNH TRANH THÉP KẾT CẤU DOWNLOAD TẠI ĐÂY
CHI TIẾT DỰ THẢO HỢP ĐỒNG DOWLOAD TẠI ĐÂY