Feb 09

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp Phụ tùng trạm nghiền 250T/h

Thứ 2 09/02/2015, 11:56
Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời các Nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá gói thầu cung cấp Phụ tùng trạm nghiền 250T/h

Trân trọng kính mời các nhà thầu tham gia chào giá.

 DOWNLOAD CHI TIẾT DỰ THẢO HỢP ĐỒNG TẠI ĐÂY
DOWNLOAD CHI TIẾT CHÀO HÀNG CẠNH TRANH TẠI ĐÂY
DOWNLOAD CHI TIẾT CÔNG VĂN SỬA ĐỔI HỒ SƠ CHÀO GIÁ TẠI ĐÂY