Feb 11

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp phụ tùng máy khoan cho dự án Nam Ngiep 1

Thứ 4 11/02/2015, 13:17
Công ty cổ phần Sông Đà 5  thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp phụ tùng máy khoan dự án Nậm Ngiệp 1.

 Trân trọng kính mời các Nhà cung cấp quan tâm và chào giá.

TẢI CHI TIẾT CHÀO GIÁ PHỤ TÙNG MÁY KHOAN TẠI ĐÂY
TẢI DỰ THẢO HỢP ĐỒNG TẠI ĐÂY