Feb 11

Thông báo mời​ chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư khoan phục vụ thi công tại công trình TĐ Nậm Ngiệp 1, TĐ Bắc Mê và mỏ đá Cơn Tria

Thứ 4 11/02/2015, 15:45
​Công ty cổ phần Sông Đà 5 ​​mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư khoan phục vụ thi công tại công trình TĐ Nậm Ngiệp 1, TĐ Bắc Mê và mỏ đá Cơn Tria.

Trân trọng kính mời các nhà cung cấp quan tâm chào giá. 
 
CHI TIẾT HỢP ĐỒNG MUA VẬT TƯ DOWNLOAD TẠI ĐÂY
CHI TIẾT HỒ SƠ MỜI CHÀO GIÁ 
DOWNLOAD TẠI ĐÂY