Dự án Thủy điện Nậm Công 5

Dự án nhà máy thủy điện Nậm Công 5 nằm trên địa bàn bản Pá Công, xã Huối Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.


I. THÔNG TIN CHÍNH

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La

Công suất lắp máy: 4 MW

Số tổ máy: 02 tổ máy

Điện lượng bình quân năm: 14.917x106kWh

Thời gian thực hiện: 01/08/2017 – 01/09/2018

II. HẠNG MỤC THI CÔNG CỦA SÔNG ĐÀ 5

Tên gói thầu: Xây dựng các hạng mục công trình chính (bao gồm Đập tràn, Cửa lấy nước, Đường ống áp lực, Nhà máy, Kênh xả và Trạm phân phối) và công trình tạm.

Tổng khối lượng thi công:

+  Đào đất, đá: 72.200 m3

+  Bê tông: 15.000 m3