Công trình thủy điện Vĩnh Sơn

Thông tin chính:

- Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng Thủy điện Vĩnh Sơn

- Tổng mức đầu tư: 

- Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

- Thời gian thi công: 1991 - 1994

- Số tổ máy: 02 tổ máy

- Công suất lắp máy Nlm = 66 MW

- Điện lượng trung bình năm: E0 = 230 triệu KWh

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Thi công toàn bộ công trình

- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công