Công trình thuỷ điện Tuyên Quang

Thông tin chính:

• Chủ đầu tư: EVN

• Tổng thầu: Tổng công ty Sông Đà

• Tổng mức đầu tư: 7.523 tỷ VNĐ 

• Địa điểm xây dựng: Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

• Thời gian thi công: 2003 -2009

• Số tổ máy: 03 tổ máy

• Công suất lắp máy Nlm =342 MW

• Điện lượng trung bình năm: E0 = 1,295 tỷ kW

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Thi công các hạng mục: Nhà máy tuyến năng lượng, đào hầm, gian máy, hầm giao thông

- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công