Công trình thuỷ điện Sơn La

Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á

Dự án thủy điện Sơn La là một trong những công tình trọng điểm quốc gia, đặc biệt về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

Thông tin chính:

- Chủ đầu tư: EVN
- Địa điểm xây dựng: Xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Tổng mức đầu tư ( ước tính): 60.195,928 tỷ đồng
- Loại đập: Bê tông đầm lăn
- Thời gian thực hiện: 2005 - 2012
- Số tổ máy: 06 tổ máy
- Công suất lắp máy Nlm= 2400 MW
- Điện lượng trung bình năm: 9.429 triệu KW

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Thi công tuyến áp lực:
        + Đập dâng
        + Công trình xả lũ
- Tuyến năng lượng:
        + Cửa lấy nước, đường ống dẫn nước, nhà máy thủy điện, kênh xả
- Xây dựng công trình tạm, các hạng mục phụ trợ
- Cung cấp, sản xuất vật liệu RCC, CVC