Công trình thủy điện Nậm Chiến

Nậm Chiến là công trình thủy điện đập vòm bê tông cốt thép trọng lực đầu tiên của Việt Nam

Thông tin chính:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến

- Tổng mức đầu tư: Trên 4000 tỷ đổng

- Địa điểm xây dựng: Thuộc khu vực 2 - xã Ngọc Chiến và Chiềng Muôn (huyện Mường La) – Sơn La

- Thời gian thi công: 2005 - 2012

- Số tổ máy: 02 tổ máy

- Công suất lắp máy Nlm=200MW

- Điện lượng trung bình năm: E0 = 791,07 triệu KWh; 

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Thi công các hạng mục chính: Nhà máy, kênh dẫn, trạm phân phối điện, hoàn thiện nhà máy

- Xây dựng các công trình phụ phục vụ thi công