Công trình thủy điện Lai Châu

Thông tin chính:

- Chủ đầu tư: EVN

- Tổng mức đầu tư: 35.700 tỷ đồng

- Địa điểm xây dựng: Xã Nâm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

- Công suất: 1200 MW

- Thời gian thi công: 2011 – 2017

- Số tổ máy: 03 tổ máy

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Thi công các hạng mục công trình chính:

+ Đập dâng vai trái, đập dâng vai phải

+ Công trình xả, kênh xả, các công trình thuộc hạng mục cống dẫn dòng

+ Nhà máy chính