Công trình thủy điện Hủa Na

Thông tin chính:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy Điện Hủa Na

- Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An

- Tổng mức đầu tư: 4300 tỷ đồng

- Số tổ máy: 02 tổ máy

- Công suất thiết kế: 180MW

- Thời gian thực hiện: 2008 - 2013

- Sản lượng điện trung bình năm: 712,7 triệu kwh. 

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Thi công các hạng mục công trình chính: Đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước, trạm phân phối điện ngoài trời

- Khai thác sản xuất vật liệu phục vụ thi công