Công trình thủy điện Đắkdrinh

Thông tin chính:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkdrinh (thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam)

- Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi

- Tổng mức đầu tư: 3.003 tỷ đồng

- Số tổ máy: 02

- Tổng công suất: 125 MW

- Thời gian thực hiện : 2007 - 2011

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Thi công đập tràn 

- Khai thác, sản xuất vật liệu phục vụ thi công