Công trình thủy điện Chi Khê

Thông tin chính:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Agrita – Nghệ Tĩnh

- Địa điểm xây dựng: Huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

- Tổng mức đầu tư: 1.370 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2016

- Số tổ máy: 02 tổ máy

- Công suất lắp máy Nlm = 41 MW

-  Điện lượng trung bình năm: 19,767 triệu KW

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Thi công các hạng mục công trình chính: Đập tràn CVC, Nhà máy, Cửa nhận nước và tuyến năng lượng nhà máy.