Công trình thủy điện Cần Đơn

Thông tin chính:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn

- Tổng mức đầu tư: 1.035,49 tỷ đồng

- Địa điểm xây dựng: Tại xã Đa kim, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước

- Thời gian thi công: 2000 - 2004

- Số tổ máy: 02 tổ máy

- Công suất lắp máy Nlm= 77.6 MW

- Điện lượng trung bình năm: E0= 321.2 triệu kWh/năm

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Xây dựng các hạng mục chính của công trình