Công trình thủy điện Bản Vẽ

Thông tin chính

- Chủ đầu tư: EVN

- Địa điểm xây dựng: Xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

- Tổng mức đầu tư: 5.740 tỷ đồng

- Thời gian thi công:  2005 - 2009

- Số tổ máy: 02 tổ máy

- Công suất lắp máy Nlm= 320 MW

- Điện lượng trung bình năm: 

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Thi công xây lắp các hạng mục công trình chính: Đập dâng, đập tràn

- Khai thác, bóc phủ, sản xuất đá