Công trình TĐ Sông Chảy 5

Thông tin chính:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Năng lượng Sông Đà
 
- Địa điểm xây dựng: Nằm trên địa bàn hai xã Thèn Phàng và Ngán Chiên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
 
- Tổng mức đầu tư: 398 tỉ đồng

- Thời gian thực hiện: 2009 – 2012

- Công suất lắp máy: 16 MW

- Số tổ máy: 02 tổ máy

- Sản lượng điện trung bình năm: 60,14 triệu kWh.

Hạng mục thi công của Sông Đà 5:

- Xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình chính