Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19

I. THÔNG TIN CHÍNH:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bột - Giấy VNT19

Địa điểm xây dựng: Thôn Phúc Long - Xã Bình Phước - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi

Tổng mức đầu tư: 7.900 tỉ VNĐ

Công suất: 350.000 tấn bột/ năm

II. HẠNG MỤC THI CÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5:

Thi công phần móng các hạng mục: Khu chưng bốc, Khu phân xưởng, Nhà lò hơi thu hồi

Thi công phần thân các hạng mục: Nồi nấu, rửa, tẩy trắng, Nhà tẩy, Khu máy sấy, Nhà tuabin, Khu xút hóa và lò nung vôi, Khu phân xưởng CL02, Nhà lò hơi thu hồi.

Thời gian thi công: T1/2017 – T10/2017