May 30

Ông Trần Văn Huyên - Ủy viên Hội đồng quản trị

Thứ 3 30/05/2017, 10:37
Ông Trần Văn Huyên - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Văn Huyên đã có hơn 28 năm cống hiến cho Tập đoàn Sông Đà và 16 năm tham gia vào các Ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong các đơn vị trực thuộc của Tập đoàn. Từ năm 1999, ông bắt đầu làm việc tại Công ty cổ phần Sông Đà 5 và gắn bó với đơn vị kể từ ngày đó đến nay. Năm 2003, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 5.04. Trong kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2009, ông đã được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 -2017.

Mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng với trọng trách là người chèo lái con thuyền chở hơn 2.000 CBCNV, Ông Trần Văn Huyên luôn luôn chăm lo đến đời sống cho toàn thể CBCNV trong Công ty.

Nguồn: Ông