Mời c​hào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp que hàn phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu (12.03.15) Mời c​hào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp que hàn phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu Mời c​hào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp que hàn phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu (đợt 2 năm 2015)
Mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp săm lốp phục vụ sửa chữa thay thế thiết bị (12.03.15) Mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp săm lốp phục vụ sửa chữa thay thế thiết bị Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời​​ chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp săm lốp phục vụ sửa chữa thay thế thiết bị phục vụ Mỏ đá...
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư thép phục vụ thi công tại dự án thủy điện Nam Nghiệp 1 (12.02.15) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư thép phục vụ thi công tại dự án thủy điện Nam Nghiệp 1 Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư thép phục vụ thi công tại dự án thủy điện Nậm Ngiep ​1...
Thông báo mời​ chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư khoan phục vụ thi công tại công trình TĐ Nậm Ngiệp 1, TĐ Bắc Mê và mỏ đá Cơn Tria (11.02.15) Thông báo mời​ chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư khoan phục vụ thi công tại công trình TĐ Nậm Ngiệp 1, TĐ Bắc Mê và mỏ đá Cơn Tria Thông báo mời ​ chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp vật tư khoan phục vụ thi công tại công trình TĐ Nậm Ngiệp 1, TĐ Bắc Mê và...
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp phụ tùng máy khoan cho dự án Nam Ngiep 1 (11.02.15) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp phụ tùng máy khoan cho dự án Nam Ngiep 1 Sông Đà 5 mời nhà cung cấp tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp phụ tùng máy khoan phục vụ thi công công trình thủy...
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp Phụ tùng trạm nghiền 250T/h (09.02.15) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp Phụ tùng trạm nghiền 250T/h Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời các Nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá gói thầu cung cấp Phụ tùng trạm nghiền 250T/h
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh phụ tùng máy xúc đào phục vụ sản xuất tại Mỏ đá Cơn Tria (Hà Tĩnh) (06.02.15) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh phụ tùng máy xúc đào phục vụ sản xuất tại Mỏ đá Cơn Tria (Hà Tĩnh) Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời​​ chào hàng cạnh tranh phụ tùng máy xúc đào phục vụ sản xuất tại Mỏ đá Cơn Tria (Hà Tĩnh).