Mar 12

Mời c​hào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp que hàn phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu

Thứ 5 12/03/2015, 8:57
Thông báo mời chào giá cạnh tranh

Công ty cổ phần Sông Đà 5 mời c​​hào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp que hàn phục vụ thi công công trình thủy điện Lai Châu (đợt 2 năm 2015).Trân trọng kính mời các nhà cung cấp quan tâm và chào giá

Download bản Chào giá Que hàn tại đây
Download hợp đồng mua bán
tại đây