Aug 15

Ông Trần Hữu Hùng - Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị

Thứ 6 15/08/2014, 14:08
   
 
Ông Trần Hữu Hùng - Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Hữu Hùng đã có hơn 14 năm cống hiến cho Công ty Cổ phần Sông Đà 5. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong các đơn vị trực thuộc của Công ty. 

Từ năm 2002, ông bắt đầu làm việc tại Công ty Cổ phần Sông Đà 5 và gắn bó với đơn vị kể từ đó đến nay. Năm 2005, ông được bổ nhiệm làm Phó  giám đốc  Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 5.04 và trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016, ông đã được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng với trọng trách là người chèo lái con thuyền chở hơn 2.000 CBCNV, ông luôn luôn chăm lo đến đời sống cho toàn thể CBCNV trong Công ty.  
Nguồn: Ông