Aug 15

Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị

Thứ 6 15/08/2014, 14:14
 
Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Mạnh Toàn đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 từ năm 2007. Trước đó ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 3 và tham gia thi công trên nhiều công trình lớn như thủy điện Yaly, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Hủa Na… 

Ngay từ những ngày đầu lãnh đạo, ông Nguyễn Mạnh Toàn đã có những đóng góp rất hữu ích cho Công ty trong việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức và công tác Kinh tế - Kế hoạch của Công ty.
Nguồn: Ông